Gebruikersvoorwaarden

1. Definities

  • “Kids PC”: De digitale uitgave, waaronder de website en mobiele applicatie, gericht op kinderen en technologie.
  • Content: Alle teksten, afbeeldingen, video’s, audiovisuele materialen, interactieve elementen, en andere materialen die door Kids PC worden gepubliceerd of die gebruikers kunnen downloaden of uploaden.
  • Gebruiker: Iedereen die op enige wijze gebruik maakt van Kids PC, zoals het raadplegen, downloaden, uploaden van content, of op andere manieren interageert met onze uitgave.
  • Gebruikerscontent: Alle content die door gebruikers wordt geüpload of op andere wijze beschikbaar wordt gesteld op Kids PC.

2. Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle interacties met Kids PC. Door gebruik te maken van Kids PC, ga je akkoord met deze voorwaarden.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de content van Kids PC liggen bij Kids PC of haar licentiegevers. Gebruik van de site geeft geen eigendomsrechten aan de gebruiker.

4. Gebruik van Kids PC

Kids PC is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het kopiëren, wijzigen, distribueren of gebruiken van content van Kids PC voor commerciële doeleinden zonder toestemming is verboden.

5. Gebruikerscontent

Gebruikers mogen content uploaden, maar deze mag niet:

  • In strijd zijn met de wet.
  • Inbreuk maken op rechten van derden.
  • Kwetsend, discriminerend of anderszins ongepast zijn.

Kids PC heeft het recht om content te verwijderen of aan te passen die deze regels schendt.

6. Aansprakelijkheid

Kids PC streeft naar correcte en actuele informatie maar garandeert dit niet. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van onze site.

7. Wijzigingen

Kids PC behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden effectief zodra ze gepubliceerd zijn op onze website. Door het voortzetten van het gebruik van Kids PC, ga je akkoord met de nieuwe voorwaarden.

9. Privacy

Kids PC respecteert de privacy van alle gebruikers. Ons privacybeleid, dat uitlegt hoe wij jouw persoonlijke informatie verwerken, maakt deel uit van deze gebruikersvoorwaarden.

10. Rechtskeuze

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden vallen onder de jurisdictie van de Nederlandse rechtbank.

11. Contact

Voor vragen over deze gebruikersvoorwaarden kun je contact opnemen via: